【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】


 

为徐敬业讨武曌檄 / 代李敬业讨武曌檄

webmaster@李松涛 提交于 周三, 07/31/2019 - 10:35

作者:【webmaster】    


 

讨武檄文.jpeg  

讨武檄文

代李敬业讨武曌檄

代李敬业传檄天下文

为徐敬业讨武曌檄 

代徐敬业讨武曌檄 

 


 

作者:骆宾王

朝代:唐朝

 


 

《讨武檄文》又名《代李敬业讨武曌檄》、《代李敬业传檄天下文》、《为徐敬业讨武曌檄 》、《代徐敬业讨武曌檄 》 ,是骆宾王的代表作。

这篇檄文立论严正,先声夺人。将武则天置于被告席上,列数其罪。借此宣告天下,共同起兵,起到了强大的宣传鼓动作用。


据史书记载,武则天初观此文时,还嬉笑自若,当读到“一抔之土未干,六尺之孤何托”时,惊问是谁写的,

叹道:“有如此才,而使之沦落不偶,宰相之过也!”。

   

伪临朝武氏者,性非和顺,地实寒微。

昔充太宗下陈,曾以更衣入侍。

洎乎晚节,秽乱春宫。

潜隐先帝之私,阴图后房之嬖。

入门见嫉,蛾眉不肯让人;

掩袖工谗,狐媚偏能惑主。

践元后于翚翟,陷吾君于聚麀。

加以虺蜴为心,豺狼成性,近狎邪僻,残害忠良,杀姊屠兄,弑君鸩母。

人神之所同嫉,天地之所不容。

犹复包藏祸心,窥窃神器。

君之爱子,幽之于别宫;

贼之宗盟,委之以重任。

呜呼!霍子孟之不作,朱虚侯之已亡。

燕啄皇孙,知汉祚之将尽;

龙漦帝后,识夏庭之遽衰。

 


  

敬业皇唐旧臣,公侯冢子。

奉先帝之成业,荷本朝之厚恩。

宋微子之兴悲,良有以也;

袁君山之流涕,岂徒然哉!

是用气愤风云,志安社稷。

因天下之失望,顺宇内之推心,

爰举义旗,以清妖孽。

南连百越,北尽三河,

铁骑成群,玉轴相接。

海陵红粟,仓储之积靡穷;

江浦黄旗,匡复之功何远?

班声动而北风起,剑气冲而南斗平。

喑呜则山岳崩颓,叱吒则风云变色。

以此制敌,何敌不摧;

以此图功,何功不克!

 


  

公等或家传汉爵,或地协周亲,或膺重寄于爪牙,或受顾命于宣室。

言犹在耳,忠岂忘心?

一抔之土未干,六尺之孤何托?

倘能转祸为福,送往事居,共立勤王之勋,无废旧君之命,

凡诸爵赏,同指山河。

若其眷恋穷城,徘徊歧路,坐昧先几之兆,必贻后至之诛。

请看今日之域中,竟是谁家之天下!

 


 

移檄州郡,咸使知闻。

  

 
 

 


 

审编:【webmaster】          校对:【webmaster】          关于:【webmaster】 

原创:【赛因拔都:XBATU.COM】          


【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】