【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】


 

咏秦良玉 . 诗三首

webmaster@李松涛 提交于 周一, 09/02/2019 - 14:33

作者:【webmaster】    


 

秦良玉01_1.jpg

 
 

女英雄0.jpg

执掌乾坤女土司,将军才调绝尘姿。

靴刀帕首桃花马,不愧名称娘子师。
 

 

  

咏秦良玉

 


作者:秋瑾

朝代:近代


鉴湖女侠秋瑾曾有《题芝龛记》八章(以下是开头三首)表达了她对秦良玉的钦慕。 

其一


 

今古争传女状头,

谁说红颜不封侯。

马家妇共沈家女,

曾有威名振九州。

  

其二


 

执掌乾坤女土司,

将军才调绝尘姿。

靴刀帕首桃花马,

不愧名称娘子师。

  

其三


 

莫重男儿薄女儿,

平台诗句赐蛾眉。

吾侪得此添生色,

始信英雄亦有雌。

  
 

 


 

审编:【webmaster】          校对:【webmaster】          关于:【webmaster】 

原创:【赛因拔都:XBATU.COM】          


【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】