【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】


 

惠崇春江晓景 . 二首 / 惠崇春江晚景 . 二首

webmaster@李松涛 提交于 周三, 10/31/2018 - 11:30

作者:【webmaster】    


 

惠崇春江晓景-宋-苏轼.jpeg 

鸭子戏水.jpeg

  

惠崇春江晓景 / 惠崇春江晚景

 


 

作者:苏轼

朝代:北宋

 


  
《惠崇春江晓景 . 二首》是北宋文学家苏轼 题 惠崇 的 画作 所创作的组诗。

第一首诗题“鸭戏图”,再现了原画中的江南仲春景色,又融入诗人合理的想象,与原画相得益彰。

第二首诗题“飞雁图”,对大雁北飞融入人的感情,侧面表现了江南春美。

也有人称这组诗为《惠崇春江晚景 . 二首》

 
其一

 竹外桃花三两枝,


春江水暖鸭先知。


蒌蒿满地芦芽短,


正是河豚欲上时。

 
其二

 两两归鸿欲破群,


依依还似北归人。


遥知朔漠多风雪,


更待江南半月春。

  
 

 


 

审编:【webmaster】          校对:【webmaster】          关于:【webmaster】 

原创:【赛因拔都:XBATU.COM】          


【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】