【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】


 

浪淘沙 . 九首

webmaster@李松涛 提交于 周三, 11/14/2018 - 11:23

作者:【webmaster】    


 

浪淘沙-唐-刘禹锡.jpeg 

浪淘沙-唐-刘禹锡00.jpeg

九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯
 

 

浪淘沙-唐-刘禹锡01.jpeg

  

浪淘沙

 


 

作者:刘禹锡

朝代:唐朝

  

其一

 九曲黄河万里沙,

浪淘风簸自天涯。

如今直上银河去,

同到牵牛织女家。

  

其二

 洛水桥边春日斜,

碧流清浅见琼砂。

无端陌上狂风疾,

惊起鸳鸯出浪花。

 
其三

 汴水东流虎眼文,

清淮晓色鸭头春。

君看渡口淘沙处,

渡却人间多少人。

 
其四

 鹦鹉洲头浪飐沙,

青楼春望日将斜。

衔泥燕子争归舍,

独自狂夫不忆家。

 
其五

 濯锦江边两岸花,

春风吹浪正淘沙。

女郎剪下鸳鸯锦,

将向中流匹晚霞。

 
其六

 日照澄洲江雾开,

淘金女伴满江隈。

美人首饰侯王印,

尽是沙中浪底来。

 
其七

 八月涛声吼地来,

头高数丈触山回。

须臾却入海门去,

卷起沙堆似雪堆。

 
其八

 莫道谗言如浪深,

莫言迁客似沙沉。

千淘万漉虽辛苦,

吹尽狂沙始到金。

 
其九

 流水淘沙不暂停,

前波未灭后波生。

令人忽忆潇湘渚,

回唱迎神三两声。

  
 

 


 

审编:【webmaster】          校对:【webmaster】          关于:【webmaster】 

原创:【赛因拔都:XBATU.COM】          


【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】